Kontakt
WSPARCIE  TECHNICZNE
tel: 792-240-725
serwis(at)laboplay.pl
Odsłon artykułów:
1629509

Newsletter

Zapisz się do newsletter'a


Rejestracja w LaboPlay

Wiskozymetria w przemyśle

Wiskozymetria laboratoryjna
    Wiskozymetria określana również jako pomiary lepkości, to dział reologii– nauki dotyczącej badania zjawisk lepkości. Miarą tarcia wewnętrznego jest lepkość która jest jedną z najważniejszych właściwości cieczy i gazów.  Do mierzenia lepkości cieczy służą przyrządy zwane lepkościomierzami lub wiskozymetrami. 
W przemyśle lepkościomierze znajdują zastosowanie m.in. w sterowaniu jakością w procesie rafinacji, w systemach zapewniania jakości półproduktów i wyrobów finalnych w przemyśle petrochemicznym, w regulowaniu lepkości oleju opałowego w elektrociepłowniach, jak też w sterowaniu procesami drukowania poprzez określanie lepkości tuszu. Swoje zastosowanie ma w przemyśle papierniczym przy przetwórstwie celulozy, a także przy regulowaniu przygotowania produktów i kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym oraz w przemyśle spożywczym. Do wyboru mamy kilka metod pomiaru lepkości, jednak rozważając kilka podstawowych czynników można określić optymalne rozwiązanie dla większości aplikacji. 
W pierwszej kolejności należy określić rodzaj mierzonego płynu. Wiskozymetry kapilarne są bardzo prostym i tanim rozwiązaniem w przypadku płynów niutonowskich. Nie są one jednak zbyt dokładne. Ze względu na wrażliwość płynu niutonowskiego na zmiany prędkości ścinania może być dokładnie mierzone z wykorzystaniem lepkościomierzy rotacyjnych lub wibracyjnych.
W przypadku płynów zawierających ciała stale nie należy wykorzystywać wiskozymetrów kapilarnych i tłokowych, gdyż nie są one odporne na powstawanie osadów i zatykanie.  Wiskozymetry wibracyjne zwykle są konstruowane w taki sposób, aby przy okazji automatycznie czyścić się podczas pracy. W przypadku płynów powodujących korozję można także określić materiał antykorozyjny jaki ma pokrywać sensor. Pomimo że dokładność pomiaru jest ważnym aspektem, często w układach regulacji w aplikacjach przemysłowych ważniejsza może być powtarzalność pomiaru. Dobra powtarzalność charakteryzuje wszystkie przedstawione metody.  W większości metod stosowanych w procesach przemysłowych mierzona jest lepkość dynamiczna, natomiast w instalacjach petrochemicznych wiele pomiarów procesowych może wymagać pomiaru lepkości kinematycznej i wielkość ta jest często uważana za najważniejszy użytkowy pomiar służący do określenia jakości produktu.
Rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie lepkościomierzy wibracyjnych z końcówką w kształcie widełek dzięki któremu można wykonać dodatkowo pomiar gęstości, a co za tym idzie także lepkości kinematycznej. W aplikacjach przemysłowych, w układach regulacji, najpopularniejsze były wiskozymetry kapilarne, jednak czas odpowiedzi tych przetworników jest dosyć długi. Wiskozymetry rotacyjne i wibracyjne, które mogą być zainstalowane bezpośrednio w instalacji procesowej mają znacznie krótsze czasy odpowiedzi, a co za tym idzie pozwalają na ich lepszą regulację. Zakres pomiarowy jest istotnym czynnikiem podczas wyboru typu przyrządu. Wiskozymetry kapilarne zwykle działają w dość wąskim i wymagają stosowania różnych rurek kapilarnych w celu powiększenia zakresu pomiarowego. W przypadku wiskozymetrów rotacyjnych może być istotne zastosowanie cylindrów o różnych średnicach. Metody wibracyjne mają największy zakres pomiarowy, co powoduje że są przydatne w aplikacjach w których różne rodzaje płynów mierzone są przez ten sam lepkościomierz lub podczas mieszania kilku płynów. Koszt stosowania lepkościomierzy zależy od wybranej metody. Procesowe wiskozymetry kapilarne mogą wymagać znacznych nakładów implementacyjnych. Szczególnie gdy są wymagane dodatkowe układy, które pozwalają na utrzymanie stałych warunków wykonywania pomiaru, czyli temperatury, przepływu i ciśnienia. W przypadków urządzeń rotacyjnych koszt implementacji nie jest tak wysoki, jednak późniejsze koszty użytkowania i okresowych przeglądów mogą być znaczne. Wiskozymetry wibracyjne są zwykle najbardziej kosztowne w instalacji, jednak późniejsze ich użytkowanie jest stosunkowo tanie.  

​     W praktyce laboratoryjnej najszersze zastosowanie znalazły lepkościomierze kapilarne, wśród nich wypływowe i przepływowe oraz lepkościomierze opadowe (kulkowe). Istnieje także szereg innych zasad, które wykorzystuje się do pomiaru lepkości. Znane są lepkościomierze pęcherzykowe, rotacyjne, ultradźwiękowe i inne. Reprezentantem wiskozymetrów wypływowych jest lepkościomierz Englera, przepływowych — lepkościomierz  Vogla-Ossaga, kulkowych — lepkościomierz Höpplera.  Zastosowania wiskozymetrów Brookfield'a to m.in :    W badaniach laboratoryjnych wyznaczenie parametru lepkości dynamicznej oraz badanie wpływu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na lepkość tetrafluorobranu N-butylo-4-metylopirydyniowego. W przemyśle skrobiowym stosuje się także wiskozymetry Brookfield'a w kartach charakterystyki produktu różnych preparatów skrobiowych podaje się bardzo często parametry lepkości wyznaczone za pomocą tych właśnie aparatów. Wartość temperatury podczas badania jest równa 25'C. Realizowane jest również pomiar lepkości przy pomocy lepkościomierza rotacyjnego DV-II+ oraz wyznaczenie krzywych płynięcia dla wybranych olejów smarowych. 
Lepkość olejów smarowych zależy od temperatury i ciśnienia. Ze wzrostem temperatury lepkość olejów zmniejsza się. Miernikiem zależności lepkości oleju od temperatury jest tzw. wskaźnik lepkości. Lepsze są oleje o większych wartościach tego wskaźnika.   Wiskozymetria jest ważną cechą w kompleksowej ocenie  jakości asfaltów drogowych, stosowanych jako lepiszcze w mieszankach mineralno-asfaltowych w budownictwie drogowym.
   Tak więc, znajomości parametru lepkości dynamicznej i kinematycznej ma duże znaczenie dla wielu gałęzi przemysłowych w obecnym rozwoju technologii, de facto bogaty wybór metod oraz rozwiązań układów pomiarowych daje szerokie spectrum możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb działalności firmy.

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information